Inspecties

inspecties

Van ontwerp, installatie tot onderhoud en beheer.

Het regelmatig keuren van elektrische installatie is belangrijk. Volgens NEN 3140 dient elke beheerder van een elektrotechnische installatie (en elektrische arbeidsmiddelen) een veiligheidsbeleid te voeren waarin de volgende punten minimaal tot uiting komen:

• Elektrische bedrijfsvoering van de installatie
• Betrokken medewerkers die aan deze installatie of met de arbeidsmiddelen werken
• Veiligheid die gegarandeerd moet worden voor alle medewerkers en bezoekers van het bedrijf

Met de keuring elektrische installatie volgens NEN 3140 kunnen we juist deze punten aanpakken en toetsen of ze voldoen aan de:
• Wetgeving
• Normen
• Eisen van de arbeidsinspectie

Punten voor de keuring elektrische installatie
Daarnaast kan, door een goed beleid met betrekking tot inspectie en onderhoud, de bedrijfszekerheid van de keuring elektrische installatie worden verhoogd. Dit zorgt voor:
• Een langere levensduur
• Minder storingsgevoeligheid
• Minimale storingstijden

Doel van een keuring elektrische installatie
Het doel van de keuring elektrische installatie is om te controleren of de installatie en de arbeidsmiddelen nog voldoen aan de normen en voorschriften van aanleg. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en inspectie door meting en beproevingen. Om te controleren of de installatie veilig is, kunnen de volgende items worden gecontroleerd:
• Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schok, thermische invloeden, overstroom, over- en onderspanning
• De juiste werking van veiligheidsketens
• De vrije ruimte en vluchtwegen
• Afhankelijk van de omgevingsinvloeden, het juiste gebruik
• De goede werking van signalerings- en alarmeringssystemen die van belang zijn voor de veiligheid

Om de deze punten te controleren, kunnen onder andere de volgende metingen worden uitgevoerd:
• Onderbrekingen in beschermings- en aardleidingen
• De isolatieweerstand van de installatie en bij veilige scheiding van stroomketens
• De weerstand van de beschermingsleidingen
• De impedantie van stroomketens die door een defect tot stand komen
• De juiste werking van aardlekbeveiligingen

Bij het uitvoeren van inspecties dienen de tekeningen van de installatie zoveel mogelijk beschikbaar te zijn.

Keuring elektrische installatie – Rapportage

De resultaten van een keuring elektrische installatie moeten altijd aantoonbaar zijn. Een vereiste is dat de resultaten schriftelijk worden vastgelegd. Voor meer informatie omtrent het keuren van uw elektrische installatie kunt u contact met ons opnemen.