brandmeldbeveiliging

We hebben deskundige en bevoegde personen in dienst die in staat zijn om voor elke situatie een passende oplossing te bedenken.

In Nederland veroorzaakt brand jaarlijks voor bijna een miljard euro aan schade. Soms zijn er zelfs slachtoffers te betreuren. Bedrijven die met brand te maken krijgen zijn meestal lange tijd uit de roulatie en moeten soms hun deuren definitief sluiten. Achteraf gezien had schade vaak voorkomen kunnen worden, mits de juiste preventieve maatregelen genomen waren.

Daarnaast zijn er ook steeds meer verzekeraars en overheidsinstellingen die bedrijven verplichten goede voorzorgsmaatregelen te nemen op het gebied van brandbeveiliging.

Adelo Elektrotechniek heeft hiervoor zelf deskundige en bevoegde personen in dienst, welke in staat zijn om voor elke situatie een passende oplossing te bedenken d.m.v. elektronische ontruimings- en/of brandbeveiliging installaties.

Een brandmeldinstallatie is vaak een door een bevoegde autoriteit geëiste installatie. Met de bevoegde autoriteit wordt de brandweer of verzekering bedoeld.

De installatie zal in deze gevallen altijd moeten voldoen aan de norm voor brandmeldinstallaties NEN 2535. Per 1 januari 2003 is hier met de invoering van het nieuwe bouwbesluit nog een extra eis bijgekomen.

Alle geëiste brandmeldinstallaties dienen gecertificeerd te zijn conform Regeling Brandmeldinstallatie 2002 van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP). Wij kunnen samen met u en de bevoegde autoriteit een Programma van Eisen opstellen conform de NEN 2535 en de NCP Regeling Brandmeldinstallaties 2002.

Dit vormt het uitgangspunt van het ontwerp van de installatie. Hierna wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden de tekeningen ter goedkeur ingediend bij de bevoegde autoriteit.

Na goedkeuring wordt de installatie gemonteerd, opgeleverd en gecertificeerd.